TELEFOONNUMMERS

Behandelwensengesprek

Zorg moet zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen. Daarom ontvangen patiënten ouder dan 85 jaar de komende periode een uitnodigingsbrief. Uw huisarts nodigt u uit om samen te praten en na te denken over uw wensen in de laatste jaren van uw leven.

Wij als huisartsen vinden het belangrijk deze wensen te kennen om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de oudere. De huisarts schrijft uw wensen in uw dossier en draagt ze ook over aan de huisartsenpost.

Ook als u jonger bent dan 85 kan het belangrijk zijn een keer met ons van gedachten te wisselen. U bent van harte uitgenodigd.

Onderwerpen die we bespreken:

  • Hoe u in het leven staat
  • Of u weleens heeft nagedacht over welke behandelingen u wel of niet meer wilt ontvangen
  • Of u thuis verzorgd wil worden en hoe u denkt over het wonen in een verpleeghuis.
  • Of u gereanimeerd zou willen worden
  • Of er iemand is die over behandelingen kan beslissen, wanneer u dit zelf niet meer kunt.  

Het is handig uw wensen vast te verkennen, daarvoor bestaat een handige website:

Spoedgevallen

Levensbedreigende situatie
Bij een levensbedreigende situatie belt u 112 !

Verwondingen of spoedeisende klachten
Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur naar (0297) 303404. U kiest hierbij optie 1 in het belmenu.

Na 17:00 uur, op feestdagen of in het weekend kunt u terecht bij Huisartsenpost Leidsche Rijn (Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht). Telefonisch bereikbaar op (088) 1309620.