TELEFOONNUMMERS

Digitaal inschrijven apotheek

Bij "Ja" maken wij voor berichtgeving om af te halen gebruik van uw e-mailadres.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan bovengenoemde apotheken om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomst de opdracht van de apotheek. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Bij uw eerste bezoek aan de apotheek zal u gevraagd worden een fysieke handtekening te zetten voor de verwerking van deze data

Spoedgevallen

Levensbedreigende situatie
Bij een levensbedreigende situatie belt u 112 !

Verwondingen of spoedeisende klachten
Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur naar (0297) 303404. U kiest hierbij optie 1 in het belmenu.

Na 17:00 uur, op feestdagen of in het weekend kunt u terecht bij Huisartsenpost Leidsche Rijn (Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht). Telefonisch bereikbaar op (088) 1309620.