TELEFOONNUMMERS

Veel gestelde vragen

Voor uitslagen van onderzoeken kunt u bellen met de assistente.
Indien er meer uitleg nodig is, zal de huisarts u hierover terugbellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uw uitslagen. 

Het komt regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt op het spreekuur (arts / praktijkondersteuner / doktersassistente) en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt of niet tijdig afzegt. Hiermee gaat voor ons onnodig veel tijd verloren. Deze verloren tijd gaat ten koste van andere patiënten, die ook graag een afspraak hadden willen maken.

Als u de afspraak niet door kunt laten gaan vragen wij u vriendelijk om de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er als u helemaal niet afzegt? Als u niet komt zonder af te zeggen, krijgt u in uw medisch dossier de aantekening NVZB (niet verschenen zonder bericht) en wordt u gebeld om u te herinneren aan uw afspraak of eventuele reden van het niet verschijnen, de 2e keer krijgt u een waarschuwingsbrief en de 3e keer zijn wij genoodzaakt u dit consult in rekening te brengen middels een nota.
Dit zullen we helaas ook moeten toepassen als u de afspraak te laat (korter dan 24 uur) annuleert.

LET OP: deze nota wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. De kosten voor het niet verschijnen op een afspraak zonder berichtgeving bedraagt € 17,50 voor een consult, € 30 voor een dubbel consult, € 35 voor een afspraak bij een van de praktijkondersteuners. De kosten zijn inclusief administratiekosten.

Deze rekening zal eerst voldaan moeten worden voordat u een nieuwe afspraak op het spreekuur kunt maken.

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel maar regelmatig gebeurt, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform de landelijke richtlijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) deze regel in te voeren.

Er is geen formeel telefonisch spreekuur. De meeste van uw vragen kunnen de assistentes beantwoorden. Bij complexere vragen nodigen we u uit op het spreekuur, eventueel kan de huisarts u wel terugbellen.

Als u toch aanvullende vragen heeft over de online inzage die u niet op deze website kunt vinden, verwijzen we u door naar de site van Uw Zorg online via uwzorgonline.nl/vraag

U betaalt geen eigen risico voor een bezoekje aan de huisarts, huisartsassistent, praktijkondersteuner of huisartsenpost. Het eigen risico geldt wel voor:

  • Laboratoriumonderzoek
  • Medicijnen
  • De kosten van een spiraaltje (voor het plaatsen en verwijderen van een spiraaltje betaalt u bij de huisarts géén eigen risico)
  • Behandelingen die uw huisarts niet kan doen, maar waarvoor u naar een ziekenhuis moet

Voor het laten controleren van uw urine hoeft u geen afspraak te maken bij de huisarts. Dit onderzoek wordt door de assistente verricht.
U kunt uw ochtendurine ’s ochtends vóór 10 uur inleveren bij de doktersassistente. Op de balie ligt een formuliertje wat u zo volledig mogelijk moet invullen. De assistente zal de urine dan zo snel mogelijk nakijken. Als het niet druk is kunt u op de uitslag wachten, anders belt u later op de dag naar de praktijk.
Bij voorkeur onderzoeken wij ochtendurine die niet ouder is dan 2 uur. Als u uw opgevangen urine niet direct door ons kan laten nakijken moet u de urine zolang in de koelkast bewaren (maximaal 12 uur).

Soms worden wij gevraagd om een zogenaamd “briefje van de dokter”. Bijvoorbeeld een school die zich zorgen maakt over het verzuimgedrag van een leerling, of een reisbureau in verband met een annulering wegens ziekte.

Onze beroepsgroep is van mening dat huisartsen geen dergelijke “briefjes” moeten schrijven.

Waarom niet door uw huisarts of specialist?

In een dergelijke verklaring wordt een oordeel gevraagd of u wel of niet iets zou kunnen. Dergelijke oordelen horen door een onafhankelijke arts te worden gedaan. Dan blijft de relatie met uw huisarts zuiver. Als het oordeel in uw nadeel uitvalt kan dat namelijk de behandelrelatie vertroebelen en zou u misschien niet alles durven te zeggen tegen uw huisarts. Bovendien horen keuringen gedaan te worden door een arts die op de hoogte is van alle geldende regels. Deze arts kan vervolgens informatie bij uw huisarts opvragen, maar natuurlijk alleen met uw toestemming kunnen wij die geven.

Meer informatie

Op de website verwijsafspraken.nl kunt u nagaan of u een briefje van de huisarts nodig heeft

Informatiebrief

Onze beroepsgroep (KNMG) heeft een informatiebrief opgesteld in meerdere talen. Hierin vindt u alternatieven en meer informatie. Deze brief kunt u bij een dergelijk verzoek geven aan de instantie die om een dergelijk briefje vraagt. Als u wilt kunt u die ook bij ons laten voorzien van stempel en handtekening.

Spoedgevallen

Levensbedreigende situatie
Bij een levensbedreigende situatie belt u 112 !

Verwondingen of spoedeisende klachten
Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur naar (0297) 303404. U kiest hierbij optie 1 in het belmenu.

Na 17:00 uur, op feestdagen of in het weekend kunt u terecht bij Huisartsenpost Leidsche Rijn (Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht). Telefonisch bereikbaar op (088) 1309620.